Pakalpojums Laiks Cena (ar PVN)
     
Veselības-organisma izmeklēšanas ar  med. Iekārtu Sensitiv Imago LifeStream, ārsta konsultācija,individuāli pietestēta ieteicamā terapija, biorezonanse (VID akceptēts pakalpojums)  2 stundas 80.00 EUR
Atkārtota (4mēn) veselības-organisma izmeklēšana, pārbaude ar med.iekārtu Sensitiv Imago LifeStream, ārsta konsultācija, individuāli pietestēta ieteicamā terapija, biorezonanse (VID akceptēts pakalpojums)  1.5 – 2 stunda 60.00 EUR
Atkārtota (37d) veselības-organisma izmeklēšana ar med. iekārtu Sensitiv Imago LifeStream, ārsta konsultācija, individuāli pietestēta ieteicamā terapija, biorezonanse (VID akceptēts pakalpojums)  1.5 – 2 stunda 45.00 EUR
     
Konsultācijas    
     
Psihiatra konsultācija   (VID akceptēts pakalpojums) ~ 50 min 50.00 EUR
Psihiatra atkārtota konsultācija (līdz 3 mēn) (VID akceptēts pakalpojums) ~ 30 min 35.00 EUR
Psihiatra konsultācija ( no 3-12 mēn.) ( VID akceptēts pakalpojums) ~ 40 min 45.00 EUR
Psihologa, klīniskā psihologa konsultācija ( latviešu valodā) 50 min 35.00 EUR
Psiholoģiskā izpēte – psihodiagnostika. ( tiesībām, utt.) ( latviešu valodā) ~ 4 h (3 vizītes)  140.00 Eur
Psiholoģiskās izpētes – psihodiagnostikas slēdziens ( tiesībām, utt.) 1 gab. 45.00 EUR