Psihologs

Ieva Muižarāja

 “Kad pieņemsi lēmumu par pārmaiņām, tu brīnīsies, ka jutīsi vienlaikus tik daudz drosmes un tik daudz baiļu. Drosmīgs, nobijies…un ļoti dzīvs.” (Brenē Brauna)

Sveicināti!

Mans vārds ir Ieva Muižarāja, un esmu reģistrēta klīniskā psiholoģe, sadarbojos ar «Veselības salonu 888».

Ikviens no mums savā ikdienā saskaras ar grūtībām. Šādos brīžos varam iziet cauri dažādām emocijām un pārdzīvojumiem. Problēmas var parādīties tajā brīdī, kad iepriekšējie problēmu un grūtību risināšanas veidi vairs nestrādā, vai savā dzīvē esi satapies ar krīzi, lai kuru pārvarētu ir nepieciešams atbalsts. Var būt grūti atzīt, pirmkārt, jau pašam sev, ka ir lietas, ar kurām netiec galā. Vēl grūtāk var būt atzīt to, kādam “svešam” cilvēkam, un dalīties ar pārdzīvojumiem un sajūtām, kuras esi laika gaitā slēpis un apspiedis. Šādos brīžos var būt noderīgi apmeklēt psihologu.

Ko dara psihologs?

Uzklausa klientu, iedziļinoties un nenosodot. Cenšas izprast klienta vēlmes, mērķus, emocijas, domas, kā arī sniedz emocionālu atbalstu. Psihologs palīdz klientam atrast sevī resursus un tos izmantot, atbalsta klientu pieņemot sarežģītus lēmumus.

Pirmā konsultācija

Pirmajā konsultācijā kopīgi izrunāsim ko Tu vēlies atrisināt, sasniegt un kādu mērķi izvirzīt. Ja jutīsi, ka esmu Tavs speciālists, tad vienosimies par turpmāko sadarbību, kas var būt sākot no 10 reizēm līdz pat vairākiem mēnešiem, tiekoties 1 reizi nedēļā, konsultāciju ilgums 45-50 min. Iespējamas arī vienas reizes konsultācijas, tomēr Tev jāņem vērā, ka psihologa uzdevums nav sniegt konkrētus padomus, bet gan Tev palīdzēt rast atbildes uz saviem jautājumiem. Maksu par konsultāciju skatīt sadaļā CENU LAPA.

Pie manis var vērsties šādās tēmās:

 • personības vai attīstības krīzes;
 • smagi dzīves notikumi un ar tiem saistītas krīzes (slimība, tuvinieka nāve u.c.);
 • saskarsmes un attiecību problēmas (ar darba kolēģiem, ģimenes locekļiem u.c.);
 • grūtības izdarīt izvēles un pieņemt lēmumus (izglītības un karjeras jautājumos u.c.);
 • emocionālās grūtības (bailes, nemiers u.c.);
 • paaugstināta trauksme, panikas lēkmes;
 • pazemināts pašvērtējums;
 • emocionālā vai fiziskā vardarbība;
 • nomāktība, depresija, pašnāvības domas;
 • cilvēki, kuri vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti, izzināt sevi;
 • citas klientam aktuālas tēmas.

Izglītība

 • Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā, klīniskā psihologa kvalifikācija (Latvijas Universitāte, 2020)
 • Sociālo zinātņu profesionālā bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta profesionālā kvalifikācija (Rīgas Stradiņu universitāte, 2018)

Papildus esmu apguvusi:

2022.g. Emocionālā inteliģence: identificēt, izmantot un pārvaldīt emocijas. ShipCon. Sertifikāts.

2020.g. Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV). (Latvijas Universitāte). Apliecinājums Nr. 36-2020.

2020.g. Ahenbaha aptauju lietošana un interpretācijas pirmsskolas, skolas vecuma bērnu un pieaugušo novērtēšanai (ASEBA). (Latvijas Universitāte). Apliecinājums Nr. 36-2020.

2019.g. Profesionālās izdegšanas profilakse un pašpalīdzība. (8 ak./st.) Sociālo pakalpojumu aģentūra. Apliecības Nr. 19-525.

2018.g.  Kā pilnveidot savu personību, lai darbs ar jauniešiem būtu produktīvāks. 32(ak./st.) Sociālo pakalpojumu aģentūra. Apliecības Nr. 18-582.

 Darba pieredze:

 • No 2021.gada maijastrādāju Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, kur sniedzu psiholoģiskās konsultācijas un vadu psiholoģiskās nodarbības.
 • g. – prakses ietvaros veicu psiholoģisko konsultēšanu un izpētes veikšanu Latvijas Universitātes Psiholoģiskās palīdzības centrā.

Piedāvāju veikt psiholoģisko izpēti un atzinumu sagatavošanu (izņemot, ja atzinums tiks iesniegts tiesvedības procesā)

Psiholoģiskās izpētes (psihodiagnostikas) mērķis ir, izmantojot dažādas psiholoģiskās pārbaudes metodikas, izzināt cilvēka intelektu, personību, emocijas, attiecības.

Psiholoģiskā izpēte pieaugušajiem:

 • iegūt personības vadošo emociju, raksturiezīmju, vajadzību, resursu raksturojumu;
 • uzzināt par saviem kognitīvajiem procesiem (atmiņa, uzmanība, uztvere, domāšanas īpatnības);
 • iepazīt sev raksturīgās saskarsmes īpatnības ar apkārtējiem;
 • pieaugušiem pēc VDEĀK pieprasījuma;

Kā notiek psiholoģiskā izpēte – psihodiagnostika.

Psiholoģiskā izpēte – psihodiagnostikā jārēķinās ar 3 vizīšu reizēm.

 • Pirmajā tikšanās reizē notiek iepazīšanās, izpētes pieprasījuma izzināšana un sākotnējās informācijas ievākšana.
 • Otrajā reizē norit izpētes process ar dažādu metožu/testu palīdzību.
 • Pēdējā tikšanās reizē klientam tiek sniegta atgriezeniskā saite par izpētes rezultātiem, tiek pārrunāti klientam interesējošie jautājumi saistībā ar izpētes rezultātiem, un atzinumu izsniegšana klientam, ja atzinums ir nepieciešams.

Kā notiek psiholoģiskā izpēte – psihodiagnostika.

Psiholoģiskā izpēte – psihodiagnostikā jārēķinās ar 3 vizīšu reizēm.

 • Pirmajā tikšanās reizē notiek iepazīšanās, izpētes pieprasījuma izzināšana un sākotnējās informācijas ievākšana.
 • Otrajā reizē norit izpētes process ar dažādu metožu/testu palīdzību.
 • Pēdējā tikšanās reizē klientam tiek sniegta atgriezeniskā saite par izpētes rezultātiem, tiek pārrunāti klientam interesējošie jautājumi saistībā ar izpētes rezultātiem un atzinumu izsniegšana klientam, ja atzinums ir nepieciešams.